DianaExchange

Diana admin

ثبت درخواست فروش

ارزی که می خواهید بفروشید

مقدار موجودی خود را مشخص کنید

حداقل خرید برای خریدار را مشخص کنید

حداقل زمانی که جهت انتقال ارز نیاز دارید را مشخص کنید
توجه : هر چه زمان انتقال ارز را کمتر انتخاب کنید پیشنهادات بیشتری دریافت خواهید کرد.
لطفا در انتخاب حداکثر زمان مورد نظر دقت کنید اگر قبول درخواست خریدار ، در زمانی که مشخص کرده اید نتوانید ارز را انتقال دهید امتیاز منفی خواهید گرفت.

حداکثر زمان جهت انتقال ارز

ادامه
لطفا قیمت پیشنهادی خود را ثبت نمایید
توجه:لطفا قیمت یک واحد از ارز که ثبت کرده اید را مشخص کنید نه قیمت موجودی را .
قیمت پیشنهادی ما برای 1 واحد : ریال
قیمتی که در بالا مشاهده می کنید تنها قیمت پیشنهادی ما با توجه به میانگین بازار است .
قیمت شما برای یک واحد ريال
آیا مایلید قیمت پیشنهادی شما نسبت به نوسانات جهانی قیمت تغییر کند ؟

در این حالت قیمت پیشنهادی شما برای یک واحد همواره % بیشتر از قیمت جهانی خواهد بود و با تغییر قیمت جهانی و نرخ دلار تغییر خواهد کرد

آیا مایلید برای پیشنهاد فروش خود محدودیت تعیین کنید ؟
با فعالسازی این گزینه، اگر قیمت جهانی ارز از حداقلی که انتخاب می کنید پایین تر بیاید و یا از حداکثری که انتخاب می کنید بالاتر برود ، پیشنهاد فروش شما موقتا از لیست فروش حذف خواهد شد .
حداقل : ريال
حداکثر : ريال